من و ساناز هر دو اردیبهشتی هستیم با چند روز اختلاف البته. ساناز 20 اردیبهشت بدنیا اومده و من 28 تم. امسال شوهر خاله سانی میخواست براش جشن بگیره و منهم توی تزیینات و بعضی چیزا کمکش بودم. خیلی جشن قشنگی بود و خیلی هم بهمون خوش گذشت. البته بماند که آرادی خیلی زود و قبل از بریدن کیک و خوردنش خوابید و دلم کلی سوخت که چیزی از جشن ندید پسرم. 

برای دیدن بقیه عکسهای تولد لطفا ادامه مطلب رو ببینید: