میخوام توی این پست عکس 4 تا شب یلدایی رو که  آراد قشنگم پشت سر گذاشته رو براتون بذارم. 

اولین یلدای آراد خونه ی مامی و بابی جونش  سال 1387 -  که دایی سعید و زندایی ریحانه ی گل هم به اتفاق آرشا کوچولو که همش 3 ماه از آرادی کوچیکتره اراک بودند. 

آراد و ارشا  به اتفاق بابی

بقیه ی عکسای خوشگل از شب یلدا های آرادی رو در ادامه مطلب ببینید:


آرادی و بابا سهرابی

و اینهم سفره ی شب یلدا  که بخاطر فوت دایی کورش به ساده ترین شکلی گذاشته شد تا مامانی گلم رو نرنجونیم :

و شب یلدای سال 1388 - که با نامزد شدن خاله الناز و عمو علی همراه بود :

از سال 1389 عکسی ندارم چون رفتیم خونه ی عمه فاطمه ی آرادی تا براشون شی چله ای ببریم  و متاسفانه دوربین هم همراهم نبود تا عکس بندازم....

 این هم عکسهای شب یلدای سال1390--  خونه ی خاله الناز