یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند
یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند
یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم
که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد  

یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم
چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد...

نوروز مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــارک هوراهورا

اینهم عکس سفره ی هفت سین مامان افسونی که پسرم هم امسال توی تزیینش سهم زیادی داشت . امسال سبزه ی توی جام رو آرادی توی موسسه شون گذاشته . تخم مرغ رنگی و چند تا تزیین روی میز بالایی هم کار آراد عزیزمه که حسابی حالا بزرگ شده و در مورد همه چیز نظر میده.

بقیه عکسهای هفت سین امسال در ادامه مطلب: 


اینهم شیرینی های عید هنر خودم: 

و اما اینهم سبد گل خوشگلی که عمو پدرام برای مامان موقع سال تحویل آورده بود :