عکسهای آراد توی نوزادی اش

 

آراد مامان وقتی فقط دو روزه بود اینطوری توی گهواره اش میخوابید

 

بقیه عکسها در ادامه مطلب:


اینجا آراد 3-4 روزه است که گرمی زده و قرمز شده مثل لبو....

آراد توی 10 روزگی اش :

آراد 20 روزه :

یکماهگی آراد:

45 روزگی آراد :

آرادی 46 روزه

اینهم نمای نزدیک تر از صورت ماه آراد:

باز هم 46 روزگی :

49 روزگی آراد :