آراد چند تا دوست غیر ایرانی هم داره که همه شون مامان یا باباهاشون با مامان افسونی همکارن . بذارید براون معرفی شون کنم.

" نیها " پسر آقای جک چِن ( سمت راست تصویر ) . این عکس مربوط به سال گذشته است که پیش آرادی اومده بود و با هم دوستای خوبی بودن. البته اون موقع آراد به اندازه الان بلد نبود با بچه ها بازی کنه و احساس مالکیت شدیدی روی وسایلش داشت و هر چند دقیقه یه بار میاومد پیشم و با بغض و گریه میگفت : اینا چرا ناومدن خونه ی ما ؟ خسته شدم . دیگه برن خونشون...نشون. نی نی وسطی در عکس هم محمد طاها ی گل یکی دیگه از دوستان آراده اما غیر چینی اما خب ما عکس دیگه ای ازشون نداشتیم که بذاریم توی وبلاگ آرادی:

نی نی دیگه که دختر آقای لی و خانم اِمی ( دودو کوچولو )

و اینهم عکس کوچولو ترین دوست چینی آراد بنام " بین" دختر خانم "ری" که خیلی هم با مزه است: