روز معلم بر تمامی معلمان عزیز ایران مبارک باشه انشاءالله .....

آرادی هم تو این روز برای مربی مهدش یه جعبه شیرینی خامه ای برد. وقتی صبح میخواست بره مهد گفتم مامان این شیرینی که انتخاب کردی برای مربی تونه ها ... خودت ببر و بده بهشون و بگو خانم شاملو روزتون مبارک. وقتی رسیدیم مهد  جعبه رو دادم دست ارادی. برد بالا و داد به مربی شون  و گفت خانم اینو واسه شما اوردم. دیگه تبریک مبریک هم خبری نبود. بهز حال روز معلم بر همه معلمان و مربیان و اساتید بزرگوار مبارک ....

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است،

                        و ماندگار شدن برای یک عمر؛

سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار ...

معلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است

منبع: یک گیله مرد

Good teachers are costly, but bad teachers cost more." - Bob Talbert