منهم امسال مثل سال های قبل ، تو ماه اسفند به جز فکر کردن به خونه تکونی و تمیز کاری و خرید شب عید تو فکر تزیینات هفت سین و  درست کردن شیرینی عید هم بودم . دست به کار شدم و یه دو سه مدلی شیرینی هم درست کردم که یه ظرف از شیرینی هامو یه هفته مونده به عید با یه گلدون گل طبیعی که خودم از تو خونه زده بودم  واسه خانم آراد بردم .

این شیرینی واسه خانم آراده اما از گلدون کوچولوشون عکسی نگرفتم

لطفا برای دیدن عکس شیرینی های عید و هفت سین ادامه مطلب رو ببینید:


اینها هم شیرینی های خودم واسه عید:

هفت سین سال 94

راستی یادم رفت بگم امسال فتیر هم پختیم .. اونهم فتیر مادرشوهر و عروس پز چشمک

خیلی ببخشید که عکس از بعد از پخت ندارم .... خنده